دسته‌بندی نشده

2 (34581)

(2) با توجه به اينكه كنترل ولتاژ كنترل ولتاژ در وارونگر صورت مي گيرد. يكسو ساز ديو را مي توان به منظور تامين ولتاژ ثابت در وارونگر مورد استفاده قرار داد. اين امر موجب بهبود ph شده و مقرون به صرفه مي باشد. (3) مزيت ولتاژ ارتباط ثابت اين است كه با آن... ادامه متن

(2) با توجه به اینکه کنترل ولتاژ کنترل ولتاژ در وارونگر صورت می گیرد. یکسو ساز دیو را می توان به منظور تامین ولتاژ ثابت در وارونگر مورد استفاده قرار داد. این امر موجب بهبود ادامه مطلب…

By 92, ago
background